برج‌ سلطان‌ زین‌العابدین

برج‌ سلطان‌ زین‌العابدین ساری

برج‌ سلطان‌ زین‌العابدین ساری

تور طبیعت برج‌ سلطان‌ زین‌العابدین ساری

برج‌ سلطان‌ زین‌العابدین

با گنبد مخروطی هشت‌ترک  از لحاظ نوع معماری و تزئینات کاشی کاری و درب و صندوق چوبی نفیس، جز مهمترین ابنیه تاریخی ساری به شمار می‌رود. کتیبه ها و کاشی‌ کاری‌های آن زیبا بوده و یک مرقد دیگر در داخل بنام سلطان‌امیر شمس‌الدین می باشد.این برج در نزدیکی امامزاده یحیی قرار دارد.

برج آرامگاهی سلطان زین العابدین فرزند میر بزرگ مرعشی آملی در مجاورت امامزاده یحیی ساری قرار دارد