تله کابین رامسر

تور طبیعت گردی تله کابین رامسر

تور طبیعت گردی تله کابین رامسر

تور تله کابین رامسر

تور طبیعت تله کابین رامسر

تله کابین رامسر

تله کابین رامسر:

تله کابین رامسر به عنوان بزرگترین تله کابین کشور از کنار ساحل خزر تا ارتفاعات جنگلی با ۴۰ کابین به طول ۲ کیلومتر امتداد دارد و توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.

تور طبیعت تور طبیعت گردی تله کابین رامسر

تله کابین رامسر تنها تله کابین  ر خاورمیانه است که ساحل دریا را به ارتفاعات جنگلی متصل می‌کند.

این تله کابین که به واحدهای پذیرایی و اماکن تفریحی- گردشگری مجهز است با ظرفیت۵۰ کابین ظرفیت حمل۴۵۰ نفر در ساعت را دارد.

تور طبیعت تور طبیعت گردی تله کابین رامسر

تله کابین رامسر در ۵ کیلومتری غرب رامسر و ۳۰۰ متری شهر چابکسر قرار دارد.