تور برای پارک جنگلی چالدره

تور طبیعت گردی پارک جنگلی چالدره

تور طبیعت گردی پارک جنگلی چالدره

تور پارک جنگلی چالدره

تور برای پارک جنگلی چالدره

نرخ تور پارک جنگلی چالدره

تور یک روزه پارک جنگلی چالدره

تور طبیعت تور طبیعت گردی پارک جنگلی چالدره
پارک جنگلی چالدره :   چاله ای در اوج ، دره ای بر ستیغ ، ناحیه ای در میانه دو رود ، منطقه ای جلگه ای و محصور میان کوهها و مفروش از بوریای سبز و گل که در بلندای خود دریا را نظاره می کند و شهر تنکابن در فرودست گوئی به تماشایش سر بالا گرفته است و گام به گام چیره دستی آفرینشگرش را به نمایش می گذذارد .

پارک جنگلی چالدره در استان مازندران در فاصله ۱۸ کیلومتری مسیر تنکابن واقع شده‌است. ارتفاع از سطح دریا این پارک ۴۰۰ متر می‌باشد. این پارک با ۹۴ هکتار وسعت در بین دو رود سه هزار و دو هزار و محل تقاطع این دو رود قرار دارد. پارک جنگلی چالدره جزو جنگل‌های جلگه‌ای محسوب می‌شود.