تور تله کابین رامسر

تور طبیعت گردی تله کابین رامسر

تور طبیعت گردی تله کابین رامسر

تور تله کابین رامسر

تور طبیعت تله کابین رامسر

تله کابین رامسر

تله کابین رامسر:

تله کابین رامسر به عنوان بزرگترین تله کابین کشور از کنار ساحل خزر تا ارتفاعات جنگلی با ۴۰ کابین به طول ۲ کیلومتر امتداد دارد و توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.

تور طبیعت تور طبیعت گردی تله کابین رامسر

تله کابین رامسر تنها تله کابین  ر خاورمیانه است که ساحل دریا را به ارتفاعات جنگلی متصل می‌کند.

این تله کابین که به واحدهای پذیرایی و اماکن تفریحی- گردشگری مجهز است با ظرفیت۵۰ کابین ظرفیت حمل۴۵۰ نفر در ساعت را دارد.

تور طبیعت تور طبیعت گردی تله کابین رامسر

تله کابین رامسر در ۵ کیلومتری غرب رامسر و ۳۰۰ متری شهر چابکسر قرار دارد.