تور جنگل دالخانی

جنگل دالخانی

تور طبیعت گردی جنگل دالخانی

تور طبیعت جنگل دالخانی

تور جنگل دالخانی

تور طبیعت گردی

جنگل دالخانی :

تور طبیعت جنگل دالخانی

۷ کیلومتر بعد از مسیر رامسر – تنکابن و بعد از سه‌راهی جنت رودبار  در مسیر ارتباطی و آسفالته، جنت رودبار در کنار جاده قرار دارد که برای احداث پارک جنگلی در نظر گرفته شده و به عنوان یک تفرجگاه مهم شهر رامسر مورد استفاده گردشگران قرار می‌گیرد.