تور طبیعت گردی آبشار فرهاد جوی

تور طبیعت گردی آبشار فرهاد جوی

تور طبیعت گردی آبشار فرهاد جوی

تور آبشار فرهاد جوی

تور یک روزه آبشار فرهاد جوی

نرخ تور آبشار فرهاد جوی

تور طبیعت تور طبیعت گردی آبشار فرهاد جوی

آبشار فرهاد جوی : در فرادست قلعه گردن آبشاری است با ارتفاع ۱۰ متر که تا ۵۰ متر قابل افزایش است که محیطی زیبا برای اتراق مسافران بوجود آمده است .
جاده آسفالته دوهزار و سه هزار که از تنکابن آغاز می شود پس از عبور از خرم آباد به مساحت ۲ کیلو متر به منطقه قلعه گردن می رسد که منظره جالبی را در دامنه ارتفاعات کوتاه و جنگلی از جلگه و دریای تنکابن به نمایش می گذارد.

این محل با تنکابن ۸ کیلومتر فاصله دارد در کنار جاده از تونل انحرافی و تاریکی قلعه تنکا که آب ولمرود را به رود سه هزار ملحق می کند آبشاری ایجاد شده که ده متر ار تفاع دارد و تا ۵۰ متر قابل افزایش است در جمع محیطی زیبا برای اطراق مسافران بوجود آمده است.

 

منبع : خبرگذاری مهر