تور طبیعت گردی مسجد آدینه جواهر ده

مسجد آدینه جواهر ده

مسجد آدینه جواهر ده

تور مسجد آدینه جواهر ده

تور طبیعت گردی مسجد آدینه جواهر ده

تور طبیعت مسجد آدینه جواهر ده

مسجد آدینه جواهر ده
این مسجد از مسجدهای معروف و بسیار مردمی رامسر است که در جواهرده قرار دارد که مردم از نقاط دور و نزدیک برای نذری و کارهای دیگر پای به آین مکان مذهبی می گذارند. تاریخ ساخت این مسجد به ۷۰۰ سال پیش می رسد که البته مسجد جدیدی بعد از آتش سوزی بر اثر رعد و برق بر روی مسجد قدیمی ساخته شده است. البته عمر این محوطه ی تاریخی به دوران پیش از اسلام باز میگردد که از جمله ی معابد آناهیتا می باشد.وجود چند
درخت کهنسال با قطر زیاد و عمر ببیشتر ازهزار سال باعث شگفتی مسافران
و گردشگران می گردد.