تور طبیعت گردی پارک جنگلی چالوس

پارک جنگلی چالوس

پارک جنگلی چالوس

تور پارک جنگلی چالوس

نرخ تور پارک جنگلی چالوس

تور طبیعت گردی پارک جنگلی چالوس

تور یک روزه پارک جنگلی چالوس

تور طبیعت پارک جنگلی چالوس

پارک جنگلی چالوس (فی ین) در ۷ کیلومتری جاده چالوس ـ تهران واقع شده است. رودخانه چالوس از کنار آن می‌گذرد و ویژگی خاص و جالبی به آن بخشده است. در این پارک، اردوگاهی احداث شده که کلبه و کومه‌هایی برای اقامت مسافران دارد. این پارک امکانات خاص تفرجگاهی نظیر میز، نیمکت وجایگاه بازی بچه‌ها نیز دارد.

ورودی ها