تور یک روزه برای موزه گنجینه رشت

تور موزه گنجینه رشت

تور موزه گنجینه رشت

نرخ تور موزه گنجینه رشت

تور یک روزه برای موزه گنجینه رشت

تور یک روزه موزه گنجینه رشت

موزه گنجینه رشت

بنای موزه گنجینه رشت با قدمتی حدود ۱۰۰ سال در زمینی به وسعت ۷۰۰متر مربع وزیر بنای به وسعت ۵۶۰متر مربع قرار دارد.

تور طبیعت تور موزه گنجینه رشت

این بنا متعلق به میرزا کوچک خان کسمایی یکی ازیاران میرزا کوچک خان بود که درسال ۱۳۴۹ توسط وزارت فرهنگ و هنر وقت، جهت تبدیل به موزه خریداری گردید و درسال ۱۳۶۸با‌ مالکیت سازمان میراث فرهنگی تجهیزو بازسازی شد. تور طبیعت گردی

این موزه از دو بخش بزرگ تشکیل شده است، در بخش مردم شناسی، مباحث هنری ومشاغل استان با کمک اشیای و مجسمه‌ها معرفی می گردد،همچنین پوشاک سنتی استان به آداب و‌رسوم ونوع زندگی بومی مردم استان به زیبایی تمام مطرح گردیده است.

دربخش باستان شناسی به کمک یک گور بازسازی شده‌از نحوه تدفین تا نوع چیدمان اشیایدر مقابر مطرح می گردد،در ویترینهای این بخش اشیای بسیاری که حاصل حفاری وگویای تمدن درخشان این استان می باشد به نمایش درآمده است. موزه رشت به استثنای روزدوشنبه، همه روزها پذیرای عموم می باشد.