تور یک روزه کاخ موزه سعدآباد

تور یک روزه تهران گردی کاخ موزه سعدآباد

تور یک روزه کاخ موزه سعدآباد

تور یک روزه تهران گردی کاخ موزه سعدآباد

تور یک روزه کاخ موزه سعدآباد

تور تهران گردی کاخ موزه سعدآباد

تور کاخ موزه سعدآباد

تور طبیعت تور یک روزه تهران گردی کاخ موزه سعدآباد

کاخ موزه سعدآباد

در پهنه پر طراوت کوهپايه هاي توچال و دره سرسبز دربند, بخش دل انگيزي از شمال شهر تهران شکل مي گيرد که مجموعه سعدآباد با يک ميليون و صد هزارمترمربع وسعت دراين گستره غنوده است.

سعدآباد که از شمال با کوههاي البرز,از مشرق با گلابدره, از مغرب با ولنجک و از جنوب با تجريش همسايگي دارد, در زمان قاجار, محل استقرار و سکونت تابستاني شاهان اين سلسله بوده است.پس از کودتاي ۱۲۹۹, در وسعتي تازه و الحاق باغ هاي مختلف, به اقامتگاه تابستاني رضاخان اختصاص يافته,کاخ و کوشک هايي به مناسبت و ضرورت هاي گوناگون در جاي جاي اين پهنهء برتافته از درختان کهن و سپيدار و سرو, به فاصله اي از بازمانده بناهاي قاجار سر برآورده که طي ساليان به چهارده کاخ کوچک و بزرگ, هرکدام به سبک و شيوه اي در معماري رسيده است. تور تهران گردی

تور طبیعت تور یک روزه تهران گردی کاخ موزه سعدآباد